Artikeldatabasen

Formålet med artikeldatabasen er så vidt muligt at gøre alt, hvad Poul Hoffmann har skrevet til aviser, tidsskrifter mv., og som ikke er udgivet i bogform, almindeligt tilgængeligt.

Read More

Bøger af Poul Hoffmann

Poul Hoffmann er forfatter til 45 bøger: 20 skønlitterære (heraf 11 bibelhistoriske romaner) og 25 faglitterære bøger. Mange af bøgerne kan købes i almindelig handel, fordi de løbende er blevet genoptrykt. Andre kan fås antikvarisk.

Read More

DR-interview med Poul Hoffmann

Den 19. marts 1987 brugte Jørgen Thorgaard en hel udsendelse på et interview med Poul Hoffmann. Titlen på udsendelsen var ”Fra døden til livet”, som passer godt med Poul Hoffmanns forståelse af, hvad der ligger i at tro på Jesus og blive frelst.

Read More

En debattør gi’r igen

[BOGANMELDELSE: Tilbage til Vestkysten af Poul Ulsdal] Anmeldt af Poul Hoffmann Det er ikke hver dag, at en skribent som 90-årig udsender en ny bog. Det var vist noget af en rekord, da Knut Hamsun gjorde det i 1949. Men noget hamsunsk er der også over Paul Ulsdal, selv om det er Sigrid Undset, der

Read More

Med hilsen til Ane i kæret …

„Senere kom Darwin med dødsstødet til den bibelske skabelsesberetning,“ skrev en biskop i folkekirken i en avisartikel i agurketiden i år, i sammenhæng med en række andre mildest talt aparte postulater om forholdet mellem bibeltro og naturvidenskab. Bl.a. mente han også, at fossilerne i de geologiske lag – trilobitter, dinosaurer mv. – skulle frembyde et

Read More

Lysende skyer

Gennem hele Bibelen optræder ved særlige lejligheder en lysende sky. Den fremkommer ved en sammenkob­ling af Guds bolig og vores. På Forklarelsens Bjerg opfylder Jesus sit løfte til disciplene om, at nogle af dem allerede i dette liv skal få ham at se »i hans rige« (Matt 16,28-17,8; Mark 9,1-8; Luk 9,27-36). Ved mødet på

Read More

Den handler om os alle sammen

[BOGANMELDELSE: Som et segl på dit hjerte af Poul Hoffmann] Anmeldt af Ove Klausen Ny bibelhistorisk roman af Poul Hoffmann foregår på Kong Davids tid. Men samtidig handler den om de store spørgsmål i livet, som alle mennesker er fælles om: Frygten for døden, længslen efter kærligheden, valget mellem den sande Gud og møgguderne. Kender

Read More

Pseudovidenskaben hersker

Evolutionslæren har nu monopoliseret uddannelsessystemet og medierne så længe, at enhver kritik af den modtages med undren og mistænkeliggørelse Tak til Christian Nicholas Eversbusch og Steen Ras­mussen for et par urbane ud­fordringer i diskussionen om skabelse kontra udvikling. Det er næsten en fornøjelse at blive modsagt på den må­de. Christian Nicholas Evers­busch skriver: “Hoffmann har

Read More

At kende det evige liv

Det er lidt dristigt at forsøge at sætte ord på noget i forbindelse med det evige liv. Til syvende og sidst er det jo noget, der bedst forstås hinsides alle ord. Alle andre ord end Bibelens. For et par år siden var der én i vores bibelkreds, der en aften fortalte, at lægerne kun havde

Read More

Ventetid

Denne verden er et stort venteværelse. Vente, vente, altid vente på noget. Og jo ikke altid på det gode. Og somme tider uden at vide, om det er på det gode. Der er for eksempel det med at vente på resultatet af en lægelig undersøgelse. Enten gældende én selv eller, endnu værre, én, man elsker.

Read More

Paradisets forsmag

Vintermorgener er så tavse. Trafiklarm er der nok af, men ingen fuglesang. Her, hvor jeg bor, har vi hver morgen fra april til august et fantastisk kor af fuglesang ved daggry; sådan er det vel de fleste steder, også i byerne. Går man udenfor, er det som et levende hav af fuglefløjt i den ellers

Read More

Fri til at elske

“Da priste jeg de døde, som allerede er døde, lykkeligere end de levende, som endnu er i live; men lykkeligere end begge den, som slet ikke er til, som ikke har set det onde, der sker under solen.” (Præd 4,2). Sådan står der i Prædikerens Bog. Det var kong Salomo, der skrev det i sine

Read More