Author Archives: Poul Hoffmann

Undere (I)

Hensigten med de følgende sider er ikke at give en mere eller mindre udtømmende behandling af begrebet undere, men blot at pege på nogle omstændigheder, der til skade for troen, håbet og kærligheden ofte bliver overset i dagens debat om spørgsmålet. At der ikke kan blive tale om at gå systematisk til værks inden for

Read More

Leila og Madjnu

En østerlandsk legende Når man er bortrejst til middelalderen og kun engang imellem får eftersendt en stabel aviser hjemme fra det 20. århundrede, er der visse ting, der tager sig snurrige ud. Det gælder f. eks. den sex-debat, der er så meget på tapetet i den sidste stabel og ser ud til at skulle fylde

Read More

Det tredje Ægypten

[KRONIK] Snese af velorienterede og hekatomber af mere eller mindre desorienterede bind er skrevet om det mirakel, der hedder staten Israel. – Desorienterede, fordi man mente, man var blevet mirakler kvit. At profeterne Charles Darwin og Karl Marx havde lukket døren til det underfuldes generende sfærer og placeret verden på den gode rationelle og materielle

Read More

Islam og kristendommen

Inden for rammerne af en kort artikel kan der naturligvis kun blive tale om nogle antydninger vedrørende dette emne. Kernen i spørgsmålet om Islams og kristendommens indbyrdes stilling er spørgsmålet om Islams stilling til Kristus, og her igen i særdeleshed spørgsmålet om Koranens stilling til Kristus. Man taler undertiden om modsætningen mellem Islam og kristendommen

Read More

Zarathustras gåde

KRONIK I foråret 614 e. Kr. drog den persiske general Shahrbaraz hærgende ind i det hellige land, der dengang var en provins af det byzantinske rige. Overalt, hvor han kom frem, brændte han kirkerne, men der var én, som blev skånet; fødselskirken i Betlehem led ingen overlast. Grunden var en mosaik over døren, hvor de

Read More

Poesiens verden og realiteternes

Det har i de sidste dage forundret mig at se, hvad der skrives om engle i et par håndbøger, jeg tilfældigt har haft åbnet. I et moderne konversationsleksikon hedder det, at “protestantiske teologer vil i nutiden være tilbøjelige til at henvise englelæren mere til poesiens end til tænkningens verden”. I en dogmatik for seminariet, at

Read More

Ararats hemmelighed

KRONIK I slutningen af det 19. århundrede var provst Nouri fra den nestorianske kirke i Malabar, Indien, på besøg hos den nestorianske patriark i Kurdistan og Persien. Han besluttede, at han ville benytte lejligheden til at søge efter Noas ark på Ararat. Efter tre forgæves forsøg lykkedes det ham at finde den. Siden tog han

Read More

Zerujas søn

I 2. Samuelsbogs 20. kapitel findes beretningen om benjaminiten Sjebas oprør mod kong David; det fortælles, hvorledes David sendte sin nye hærfører, Amasa, imod ham, men Amasa var for langsom i vendingen, og situationen blev kritisk. Så sendte kongen Zerujas søn Abisaj af sted med kærnetropperne, og hans broder, den afsatte hærfører Joab, fulgte med

Read More