Author Archives: Poul Hoffmann

Brev til en bibelkritiker

[KRONIK] “Jeg er bekymret over fundamentalismens fremmarch i nutiden,” stod der i et brev, jeg for nogen tid siden fik fra en gejstlig, som jeg med mange andre har stor respekt og sympati for. Det gav mig adskilligt at tænke over. For det første havde jeg ikke opdaget, at vi var på fremmarch, men ved

Read More

Fremtidsforskning

Fremtidsforskning hedder en ny gren af videnskaben, som også er aktiv hos os. Formålet med denne videnskab er vel ikke så meget at prøve på at finde ud af, hvad fremtiden vil bringe som at finde ud af, hvordan menneskeheden bedst sikrer sig mod ubehagelige overraskelser i fremtiden, men Hoffmann gør i denne artikel opmærksom

Read More

Ægte og uægte konflikt

MED BETEGNELSEN den kristne kirke tænkes i det følgende ikke på nogen speciel kirkeorganisation, men på Jesu Kristi Kirke tværs gennem alle organisationer. Prøver man at forestille sig Romerkirken, Den danske Folkekirke, Den apostolske Kirke etc. som en række sammenbyggede skyskrabere på hver 100 etager, nogle tykke og andre tynde, kan man nogenlunde forestille sig

Read More

Jerusalems fred

Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øjne. (Luk. 19,42) Vi sad en lille flok mennesker og drak coca-cola i en smøge, der fører ned fra tempelpladsen i Jerusalem til den navnkundige grædemur, som nu skal kaldes vestmuren, fordi jøderne ikke græder

Read More

Undere (VI)

Men er der da noget ondt i videnskabelig forskning? Ja, så vist er der det. Der er nøjagtig lige så meget ondt i videnskabelig forskning som i alt andet på denne faldne jord. Denne verdens fyrste kan bemægtige sig videnskaben, som han kan bemægtige sig alt andet i menneskelivet – politik, seksualliv, kunst. Hvis han

Read More

Undere (V)

Men netop fordi underet i videste forstand har denne centrale placering og næsten altomfattende betydning i kristendommen, er det blevet bydende nødvendigt at tage hele det spørgsmål op til ny besindelse i dag, hvor et af den store vildlednings mest markante udslag jo er, at man mange steder – endog i visse lejre, der regnes

Read More

Undere (IV)

Der tales jo i nutiden ofte om undere på en mildest talt noget omfattende måde, ligesom så mange andre kristne grundbegreber har faet en så vid og tankeløs anvendelse i den moderne afkristnede verden, at de udvandes til ukendelighed, med ordet kærlighed i spidsen – når først en serie pornografiske bøger kan udkomme under fællestitlen

Read More

Undere (III)

I virkeligheden er det nok sådan, at alle Ny Testamentes undere og de fleste af Gamle Testamentes med rettest forstås under det synspunkt: Livets rige, der bryder ind på vor af dødsriget besatte jord. Livets love, der træder i kraft i stedet for dødens. Det gælder også et tilfælde som vandringen på søen, der ved

Read More

Undere (II)

Når vi i daglig tale bruger ordet undere, er vi jo tilbøjelige til at tænke på den særlige form for Guds handlen i verden, hvor han handler på trods af de i almindelighed gældende naturlove, altså netop hvor der sker noget »overnaturligt«. Men hvis vi tror, at det er den eneste form for ægte undere,

Read More